Miercuri, 30 Septembrie 2020

Abonare Newsletter
Excursie in Tara Hategului

Anunt_exc_Tara_Hateg foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto19 foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto29 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38 foto39 foto41 foto42 foto43 foto44 foto45 foto46 foto47 foto48 foto49 foto51 foto52 foto53 foto55 foto56 foto57 foto59 foto61 foto62 foto63 foto64 foto65 foto66 foto67 foto68 foto69 foto71 foto72 foto73 foto74 foto75 foto76 foto78 foto79 foto81 foto82 foto83 foto84 foto85 foto86 foto87 foto88 foto89 foto90 foto91 foto92 foto93 foto94 foto95 foto96 foto97 foto98 foto99 foto100 foto101 foto102 foto103 foto104 foto105 foto106 foto107 foto108 foto109 foto110 foto111 foto112 foto113 foto114 foto115 foto116 foto117 foto118 foto119 foto120 foto121 foto122 foto123

Autentificare


Parola uitata?
 

MISIUNEA  C.C.D. ILFOV
          
        
       
      Instituţia noastră propune un ansamblu de activităţi orientate spre „aducerea la zi" a pregătirii generale dobândite de fiecare profesor în anii destinaţi exclusiv pentru formarea ca dascăl, spre adaptarea acesteia la noile exigenţe ale desfăşurării proceselor educaţionale curente, cu asimilarea cunoştiinţelor noi,  a unor abilităţi şi competenţe actuale, pe care un cadru didactic este necesar să le aibă, astăzi  şi  pe  tot  parcursul  activităţii  sale.

În demersul său, furnizorul de formare în domeniul educaţiei trebuie să utilizeze o largă paletă de servicii-instrument, reînnoite periodic, pe care să le pună la dispoziţia tuturor celor care le solicită într-un  cadru  organizat, atrăgându-i  în cursa  pentru  excelenţă.

În acest context, dezvoltarea instituţională reprezintă o condiţie esenţială în atingerea acestor obiective  de  moment  dar  mai  ales,  în  perspectivă. 

ECHIPA  C.C.D. ILFOV 
   
         
   

   
      În sprijinul cadrelor didactice şi a celor interesaţi să solicite AUDIENŢE la Dl. DIRECTOR al C. C. D. ILFOV, vă aducem la cunoştinţă că programul de primire în audienţă este fixat - în ziua de MIERCURI a fiecărei săptămâni, între ORELE 12,00  şi 14,00.
    
      - Pentru cadrele didactice ori alte persoane care au adeverinţe obţinute în urma evaluărilor la cursurile efectuate şi derulate prin C.C.D. Ilfov, cărora ulterior C.N.F.P. (Direcţia de Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar) le-a emis ATESTATE, acestea vor fi eliberate şi se pot ridica personal în zilele de MARŢI între orele 10,00 - 12,00 şi de JOI, între orele 14,00 - 16,00.

       Înscrierea la cursuri şi pentru alte activităţi se va face, contactând profesorii metodişti prin e-mail sau telefonic prezentând datele personale necesare pentru constituirea grupului ţintă la fiecare curs în parte:  - Managementul calității în educație

       Pregătirea copiilor începând de la o vârstă fragedă, pentru o mai bună comunicare, pentru ascuţirea inteligenţei emoţionale şi antrenarea apti tudinilor creative prin programe concepute la nivelul de înţelegere al acestora sunt facilitate de siteul : Performanţe.ro

       -  Instantanee fotografice realizate în activitățile Bibliotecii și C.D.I-ului (apăsaţi link-ul)

       - Secvențe cu imagini de la manifestarea artistică jurizată Odă 'Luceafărului' culturii românești": (Link)

       - Informați-vă și consultați aparițiile editoriale cu care s-a îmbogățit fondul nostru documentar (Link)  

       - Secvențe cu imagini de la Festivalul „Șanselor Tale”, care a avut loc la C.C.D Ilfov ... (Link la secțiune)        
        
      - C. C. D. Ilfov informează prin adresa cu Anunțul de selectie în format PDF, trimisă de managerul C.C.D. București în vederea ocupării unor posturi prin SELECȚIA experți formare, regiunea B-IF, în afara organigramei - în cadrul proiectului POCU/„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”, Cod S.M.I.S. 2014 id:118327. Relații despre eventuale neclarități, le poate da numai expertul responsabil afiliat proiectului coordonat de către C.C.D. București.


pdf &  doc  Fișierele de înscriere se descarcă apăsând link-urile, se completează și se trimit:       

                                                                                          
        doc  _Anexa1. Cerere înscriere la selecție de experți formatori proi.CRED activitatea A3_   
 
        doc  _Anexa2. Declarația de disponibilitate ca expert formator proi.CRED activitatea A3_   


                 
                                                                                                           VĂ ŞTEPTĂM  ÎNSCRIEREA  !
         


                
     

Nu exista articole pentru afisare